Reklamacje i zwroty

Formularz

Reklamacje (24 miesiące)

 

Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem reklamacjearbo@op.pl lub za pomocą formularza, aby prawidłowo zostałą złożona reklamacja wszystkie poniżej podpunktu muszą być w niej zawarte: 

1.  Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego.

2.  Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji.

3.  Zdjęcie opisywanej wady.

4.  Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5.  Opis przedmiotu reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego.

6.  Dowód zakupu.

7.  Zdjęcie lub skan ewentualnego protokołu szkody spisanego z kurierem doręczającym.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni sprzedawca nie ustosunkuje  się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznano żądania za uzasadnione.  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

Klient ma prawo żądać  obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad lub usunie wadę. W przypadku uzasadnionej reklamacji każda wymiana i wysyłka jest na koszt sprzedawcy. Kupujący nie musi odsyłać towaru, przesyłki są odbierane przez firmy kurierskie  na koszt i zlecenie sprzedawcy od klienta. Możliwość skorzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość  skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy  Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Dąbrowie Górniczej. Informacje o  sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują  się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce  „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Dla przedsiębiorstw czas na reklamację wynosi 12 miesięcy.

 

Zwrot (30 dni)

 

W ciągu 30 dni od daty zakupu, Kupujący może zgłosić chęć odstąpienia od umowy bez  podawania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. 

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie  wypełniając formularz odstąpienia od umowy i wysyłając na adres reklamacjearbo@op.pl.

 

Następnie przesyłkę w ciągu kolejnych 14 dni należy nadać na nasz adres wraz z wypełnionym formulażem odstąpienia od umowy który należy nakleić na paczkę w widocznym miejscu.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.

Uwaga - nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych, zwrot pieniędzy możliwy jest tylko i wyłącznie przelewem na konto bankowe.