PRODUKTY Z ATESTEM NIZP-PZH

    Atest higieniczny PZH jest dokumentem wydawanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 24.

    Atesty higieniczne są wydawane przez PZH od roku 1955, a podstawowym celem procesu atestacji było i jest zapobieżenie wprowadzaniu do powszechnego użytku wyrobów i materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi oraz ograniczenie dopuszczalnego zakresu i sposobu stosowania wyrobów, które nie są obojętne dla zdrowia publicznego.

    ATEST HIGIENICZNY BK/W/0747/01/2019 WAŻNY DO 13.06.2022